ΘΕΜΑ
Δίνεται η παρακάτω αριθμητική πρόοδος (αν) :
α1 = ημ3x , α2 = – ημx/2 , α3 = – 2ημ2x – 2συν2x
Β 1. Να υπολογίσετε την τιμή του x.

Β 2. Να υπολογίσετε τον όρο της παραπάνω αριθμητικής
προόδου (αν) που είναι ίσος με (-25)/2 .

Β 3. Μεταξύ των όρων α1 και α2 παρεμβάλλουμε άλλους 6
αριθμούς έτσι ώστε να αποτελούν διαδοχικούς όρους
αριθμητικής προόδου (βν) . Να υπολογίσετε τους
όρους αυτούς.

Β 4. Να υπολογίσετε το ελάχιστο πλήθος των όρων της
αριθμητικής προόδου (βν) που απαιτούνται ώστε το
άθροισμά τους να μην ξεπερνά το 2.

Read More

About

This is an example of a WordPress page, you could edit this to put information about yourself or your site so readers know where you are coming from. You can create as many pages like this one or sub-pages as you like and manage all of your content inside of WordPress.

Read More

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Read More